Bouwvrijstelling van tafel!

Op 2 november 2022 heeft de Raad van State een streep gezet door de bouwvrijstelling, die vanaf juli 2021 van kracht was. De bedoeling daarvan was dat bij de vergunningverlening voor een project geen rekening hoefde te worden gehouden met de stikstofemissies van sloop-/bouwactiviteiten, omdat deze van tijdelijke aard zijn. Critici plaatsten bij de ingang hiervan al de nodige vraagtekens, nu is dan ook het zoveelste stikstof-goocheltrucje van het Kabinet van tafel.

Vele partijen vrezen voor een complete stilval van de bouw, dit hoeft echter zeker niet het geval te zijn. Net als voor de vrijstelling moet er per project weer onderzoek gedaan worden naar de mogelijke gevolgen van de stikstofuitstoot veroorzaakt in de aanlegfase.

Door proactief na te denken over de bouwmethodiek en deze in kaart te brengen, kunnen veel bouwprojecten gewoon doorgang vinden. De transitie naar een duurzaam gebouwde leefomgeving wordt steeds belangrijker. Meer informatie hierover kun je vinden op onze tips & tricks pagina:

TIP & TRICKS

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen