stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Stikstof en de Amsterdamse Haven

De stikstofcrisis zorgde al voor boze boeren en argwanende woningcorporaties. Maar nu meldt er zich een nieuwe speler die zich veel zorgen maakt over hun toekomstperspectief door de stikstofproblematiek: de Amsterdamse Haven.

In een artikel van Het Parool (25/02/2021) kaart Michiel Couzy aan dat de industrie in de Amsterdamse haven grote hinder ondervindt door de stikstofcrisis. Onder meer doordat de haven dicht bij Natura 2000-gebieden ligt, zoals Het Twiske en het Oostzanerveld. 

Nieuwe bedrijven die zich in de haven willen vestigen ondervinden nu grote knelpunten. Hierdoor dreigt de komst van die bedrijven niet door te gaan. Havenbedrijven moeten nu ook vergunningen aanvragen voor uitbreidingen of verhuizingen. Bij uitbreidingen moeten bedrijven op zoek naar duurzamere technieken om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. Daardoor zijn ze veel meer geld kwijt. Verbouwingen die havenbedrijven duurzamer moeten maken zijn hierdoor ook onzeker. Daarmee komt de reductie van CO2-uitstoot ook in het geding.

De havenlobby zint op een oplossing waarbij alle stikstofruimte die in dat gebied vrijkomt, kan worden gebruikt voor de haven, en niet weglekt naar woningbouw.

Is dat de juiste oplossing om zo een duurzamere Amsterdamse haven te realiseren? Of moeten de havenbedrijven wellicht zelf de handen ineen slaan om te zoeken naar oplossingen?

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen