stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Bodemverzuring

Één van de effecten van stikstofdepositie is bodemverzuring. In ons land is het met het beetje natuur wat we nog over hebben ondertussen zo slecht gesteld dat we wat radicalere methodes gaan toepassen. 

Het bos bombarderen met zwart steenmeel bijvoorbeeld. Dit gemalen steen is een restproduct uit Noorse mijnen. Het moet de cruciale mineralen terugbrengen in de Nederlandse bodem. 

Of het werkt is nog de vraag, maar experimenteren met dergelijke oplossingen is nodig om de Nederlandse natuur en zijn functies behouden. Uit: https://lnkd.in/dN8wJJc

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen