stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Hoe de vrije stikstofruimte van boeren de bouwsector toekomst geven

Als reactie op een artikel van de NOS van afgelopen woensdag over vrije stikstofruimte, nemen wij als #stikstof experts deze nieuwe ontwikkeling onder de loep!

Door innovaties als het scheiden van natte en vaste mest kan een boer stikstofruimte vrij maken. Deze stikstofruimte kan de boer verleasen of extern salderen. Dit betekent dat de boer een deel van zijn niet-benutte stikstofruimte in zijn vergunning tijdelijk of permanent beschikbaar kan stellen aan andere sectoren. Kortom, door de innovatie wordt de stikstofuitstoot van de landbouw verminderd. Zo komt er ruimte vrij voor andere sectoren om projecten te realiseren binnen hun geldende stikstofnormen.

Op het eerste gezicht lijkt deze constructie een gunstige ontwikkeling te zijn; innovatie in de landbouw, de realisatie van bouwprojecten en milieuwinst. Echter ontmoedigt het de innovatie in andere sectoren. In plaats van de ontwikkeling door te maken naar een lagere uitstoot in de industrie of een uitstootvrije bouwsector, wordt de landbouw gebruikt om de sector vervuild te laten. Wij pleiten voor een innovatieve en uitstootvrije bouwsector, want het kan! De Hedgehog Company staat voor u klaar voor het realiseren van uw duurzame bouwproject.

#stikstof #duurzaamonderneme

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen