stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Cowboygedrag met extern salderen

De provincie #noordbrabant baarde verleden week opzien door de aankoop van verschillende #boerenbedrijven in de eigen én andere provincies. Doel van de aankoop is extern salderen voor Logistiek Park #Moerdijk: het opkopen van externe inrichtingen om #stikstofruimte te creëeren.

Andere provincies reageerden met kritiek op dit handelen en enkelen noemde het ‘cowboygedrag’. Waar minder over gesproken wordt, maar juist onze verbazing wekt is het risico wat de provincie neemt door het vooruitlopen op het #stikstofbeleid.

Extern salderen door middel van de opkoop van agrarische ondernemingen ten behoeve van industrie is namelijk niet mogelijk omdat dit beleid nog niet bepaald is. Belangrijk discussie punt is namelijk:

Aan de ene kant de angst voor het grootschalig opkopen van agrarische ondernemingen door industrie met veel kapitaal. En aan de andere kant de verbazing over waarom boeren hun bedrijf niet mogen verkopen aan de hoogste bieder.

Beleid stond gepland voor half februari, ondertussen begin mei. Echter vanwege de coronacrisis zal dit hoogstwaarschijnlijk nog later worden.

Brabant is overigens niet de eerste die vooruitloopt op extern salderen. Ook wij beschikken al over een flink klantenbestand met vraag en aanbod. Meer informatie over uw situatie?

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen