stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan
Rechtszaak stikstof

Greenpeace dreigt met rechtszaak stikstof

Greenpeace heeft op 20 mei 2021 aangekondigd de Nederlandse staat via de rechter tot een strenger stikstofbeleid te willen dwingen. De eis is dat de overheid de stikstofuitstoot veel sneller terugbrengt dan dat nu in de wet is vastgelegd. Als het kabinet daar niet binnen twee maanden op reageert, stapt Greenpeace naar de rechter. 

Stikstofschade in de natuur

Met het huidige stikstofbeleid overtreedt de overheid volgens Greenpeace de Europese habitatrichtlijn. Deze richtlijn geeft aan welke soorten en welke typen natuurgebieden beschermd moeten worden door de lidstaten voor het waarborgen van de biologische biodiversiteit. Eerder bespraken we al waarom stikstof schadelijk is voor de natuur.

Greenpeace baseert hun rechtszaak stikstof op het onderzoek van ecoloog Roland Bobbink van onderzoekscentrum B-WARE waarin hij spreekt van een ‘zwarte lijst van habitats waarvoor het nu of nooit is’. Natuur is de grootste bondgenoot in ons beschermen tegen klimaatverandering. Maar de natuur en biodiversiteit staan er slechter voor dan ooit.

Want onze natuur stikt letterlijk in de hoeveelheid stikstof. De natuur heeft geen stem en kan zich niet laten horen. Daarom wil Greenpeace samen met duizenden Nederlanders de druk op de overheid vergroten. 

Rechtszaak stikstof

In maart nam de Kamer nog een nieuwe wet aan, toch ook om precies deze argumenten? Zeker. Namelijk dat in 2025 40% van de stikstofgevoelige natuur weer gezond moet zijn, in 2030 50% en 2035 74%. Maar dat gaat volgens wetenschappers veel te langzaam. Want hoe langer de stikstofuitstoot zich opbouwt in de natuur, hoe erger de gevolgen. En de gevolgen zijn nu al zichtbaar. Daarom wordt de claim gelegd dat dit stikstofbeleid niet voldoende is. De eisen van Greenpeace zijn: 50% reductie (ten opzichte van 2019) in 2025, 70% reductie in 2030 en 90% reductie in 2035. 

Indien het kabinet niet ingaat op de oproep van Greenpeace om op korte termijn in gesprek te gaan en het regeerakkoord niet voldoende ambitie bevat om de de natuurcrisis aan te pakken, zal Greenpeace de #natuurzaak starten. 

Denk jij dat een rechtszaak kan helpen om de stikstofcrisis een halt toe te roepen?

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen