stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Insectenbiodiversiteit als de drager van ecosystemen

De insectenpopulatie is de afgelopen decennia sterk veranderd en dit heeft een enorme impact op het ecosysteem, aldus de NRC (12/01/2021). Stikstofdepositie in Nederlandse natuurgebieden is één van de oorzaken. De grondbodem van Nederland is van zichzelf vrij stikstofarm en heeft (had..) een unieke flora en fauna. Als door menselijk toedoen de verhouding grondstikstof in de bodem met andere grondnutriënten uit balans raakt, heeft dit gevolgen voor de planten die hun voedingsstoffen uit de grond halen. Meer over deze bodumverzuring lees je hier. Sommige zullen floreren in zulke omstandigheden, waar andere plantsoorten juist verdwijnen. Dit zorgt voor het verdwijnen of migreren van insecten omdat hun geprefereerde leefomgeving dusdanig veranderd dat het onleefbaar wordt.

Dit domino-effect heeft catastrofale gevolgen voor de natuur in Nederland. Hoewel het gevolgen heeft voor iedereen, is niet iedereen zich daarvan bewust. Daarom is het des te belangrijker dat we actie ondernemen om insectensterfte aan te pakken. Minder lichtvervuiling, meer inheemse planten in je tuin en minder stikstof uitstoot. Met dat laatste wilt Hedgehog Company een significant verschil maken, zodat de egel over 10 jaar nog steeds kevertjes kan blijven eten!

#stikstof

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen