Het proces

Wij berekenen met behulp van de AERIUS calculator de depositie van stikstof in de omliggende natuurgebieden door uw project. Met een uitkomst van 0,00 mol/ha/jr gebruikt u ons rapport om bij de betreffende vergunningverlener aan te tonen dat uw project geen vergunningsplicht heeft. Blijkt de depositie hoger te zijn dan 0,00? Dan kunnen wij voor u de mogelijkheden voor intern of extern salderen uitwerken. 

Wij creëeren een persoonlijke relatie met onze opdrachtgevers waardoor we u snel en op maat van dienst zijn.

1. Contact

Mail of bel ons, en vertel uw situatie. Op basis hiervan maken wij een plan op maat.

2. Template

Wij sturen u een overzichtelijk template met data die we nodig hebben om de berekening uit te voeren.

3. Berekening

Wij berekenen de stikstofdepositie van uw project met de AERIUS tool. De door het RIVM aangewezen rekentool.

4. Advies & begeleiding

Is er sprake van stikstofdepositie in een Natura-2000 gebied? Dan gaan we met u kijken over te nemen maatregelen.

5. Rapportage

Wij stellen een rapport op die u direct kan aanleveren aan de vergunningverlener.​

6. Vergunning

U kunt weer door met uw project!

Contact

Turbinestraat 6

1014 AV Amsterdam

✉️ info@stikstofberekenen.nl

📞 +31 (0) 20 299 1733

📁   KvK  81465130

  Stikstofberekenen.nl

Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord dat uw gegevens worden gebruikt conform de Privacyverklaring

AERIUS berekening aanvragen