stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Wachten op het rapport van Remkes?!

Pijnlijk om te zien hoe wederom het nieuwe stikstof idee van minister Schouten wordt afgeschoten, maar eerlijk, het is terecht. Want wachten op adviescollege Remkes daar zat de minister niet op te wachten.

Het wetsvoorstel staat overigens ‘al’ 1,5 week online voor consultatie, en moest eigenlijk na één (!) week sluiten i.v.m. ‘tijdsdruk’. Gelukkig heeft de Tweede Kamer hier een stokje voor gestoken en moet het voorstel welgeteld 2 weken online staan. Überhaupt wachten op het adviescollege Remkes was minister Schouten dus sowieso niet van plan.

Daarnaast interessant is het huidige juridisch onderzoek wat in opdracht van het ministerie LNV is ingesteld naar de haalbaarheid om meer Natura 2000-gebieden te schrappen. Als het lastig is om de  #stikstof normen te halen, laten we dan maar de hele natuur schrappen?! Dit staat natuurlijk haaks op het beleid dat er geld gaat naar natuurherstel zoals beschreven in een eerdere blog.

Advies voor een volgend kabinet:

Opsplitsen van ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Nederland staat bekend als een sterk boerenland, daarbij hoort een sterke lobby. Echter, lobbyende boeren horen geen vinger in de pap van het natuurbeleid te hebben.

Of

Tbv ontkokering: Ministerie voor de Verdeling van Nederlands Schaarse Vierkante Meters

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen