stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Sneeuw als grondstof oplossing voor de stikstofcrisis?!

De stikstof crisis zorgt in Nederland voor veel problemen. Bij het aanvragen van een vergunning voor bouw nabij natura 2000 gebieden, is een stikstofberekening verplicht. Is de uitstoot te hoog dan kan dit het bouwproject stoppen, tenzij er maatregelen genomen worden. 

Naast berekeningen, zijn wij als Hedgehog Company ook betrokken bij duurzame manieren van bouw. Denk aan houtmodules of bouwhubs. Afgelopen week ontdekten wij een innoverende nieuwe manier van bouwen, zonder stikstofuitstoot! 

Het bouwen van Iglo’s, bij voorkeur door middel van een cakeblik of emmer gaat volledig handmatig, zonder aan -of toevoer van grondstoffen en elektriciteit. De woning heeft een hoog comfort gehalte gezien sneeuw als grondstof een slechte warmtegeleider is. De woning is daardoor goed geïsoleerd. De warmte blijft binnen en de kou buiten!

Ons team is al druk bezig geweest met de testversies, wij zien graag jullie versies tegemoet! 

Voor tips met het bouwen met sneeuw adviseren wij dit nieuwsartikel!

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen