stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Stikstofbom onder de formatie?!

Vlak voor de verkiezingen namen wij de partijen onder de ‘stikstofloep’. Inmiddels is de verkiezingsuitslag bekend en komt het AD enkele dagen later met de kop ‘Stikstof legt nu al bom onder formatie: mogelijk minder vee, langzamer rijden én stikstoftaks’. Daar duiken wij even in!

Het AD baseert deze uitspraak op twee recentelijk gepubliceerde rapporten. Het rapport ‘Stikstofruimte voor de toekomst’ reflecteert de ruimte die op relatief korte termijn gevonden moet worden om op lange termijn ontwikkeling mogelijk te maken, en belicht hierbij de wegen die daarbij bewandeld moeten worden.

Normeren en beprijzen van stikstofemissies’ is het tweede rapport. Het geeft een overzicht van instrumenten die gebruikt kunnen worden bij een stikstofemissiereductie van 30%, 50% en 70% in 2030. 

Uit beide rapporten kan opgemaakt worden dat voor het behalen van het doel van 50% stiktofemissiereductie in 2030 volgens de nieuwe stikstofwet, er impopulaire maatregelen getroffen moeten worden door het kabinet. Denk aan een kleinere veestapel,  stikstofbelasting, lagere maximale snelheid en het omstreden ‘rekening rijden’. 

Nu D66 een grote verkiezingswinst heeft geboekt zal de partij strengere stikstofregels eisen, in tegenstelling tot de VVD. Gaat de stikstofbom tijdens de formatie barsten? Wordt vervolgd! 

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen