De partijprogramma’s onder de stikstofloep

Met het oog op de verkiezingen, gaven we afgelopen week al op de LinkedIn van Hedgehog Company een stemwijzer voor een circulaire economie. Vandaag nemen we de partijprogramma’s onder de loep in het kader van stikstof. Hoe gaan de partijen de stikstofcrisis aanpakken? Waar Partij voor die Dieren inzet op het drastisch verkleinen van de veestapel, komt de de SGP met vele concrete maatregelen. Maar ontkennen de PVV en Forum voor Democratie überhaupt het bestaan van de stikstofcrisis. Hoe belangrijk is het stikstofbeleid voor jouw stem?

Overzicht stikstof Partijprogramma's
Klik om te vergroten

Stikstof en de Amsterdamse Haven

De stikstofcrisis zorgde al voor boze boeren en argwanende woningcorporaties. Maar nu meldt er zich een nieuwe speler die zich veel zorgen maakt over hun toekomstperspectief door de stikstofproblematiek: de Amsterdamse Haven.

In een artikel van Het Parool (25/02/2021) kaart Michiel Couzy aan dat de industrie in de Amsterdamse haven grote hinder ondervindt door de stikstofcrisis. Onder meer doordat de haven dicht bij Natura 2000-gebieden ligt, zoals Het Twiske en het Oostzanerveld. 

Nieuwe bedrijven die zich in de haven willen vestigen ondervinden nu grote knelpunten. Hierdoor dreigt de komst van die bedrijven niet door te gaan. Havenbedrijven moeten nu ook vergunningen aanvragen voor uitbreidingen of verhuizingen. Bij uitbreidingen moeten bedrijven op zoek naar duurzamere technieken om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. Daardoor zijn ze veel meer geld kwijt. Verbouwingen die havenbedrijven duurzamer moeten maken zijn hierdoor ook onzeker. Daarmee komt de reductie van CO2-uitstoot ook in het geding.

De havenlobby zint op een oplossing waarbij alle stikstofruimte die in dat gebied vrijkomt, kan worden gebruikt voor de haven, en niet weglekt naar woningbouw.

Is dat de juiste oplossing om zo een duurzamere Amsterdamse haven te realiseren? Of moeten de havenbedrijven wellicht zelf de handen ineen slaan om te zoeken naar oplossingen?

AERIUS berekening aanvragen