Innovaties voor de bouw in het wegverkeer

Bouw in het verkeer

De bouw maakt deel uit van de sector met het kleinste aandeel in stikstofoxiden emissie. Maar als we het breder bekijken, dan zien we dat de bouw een grotere impact heeft op de stikstofcrisis door de vele verkeersbewegingen, maar liefst 40-45% van al het wegverkeer is van de bouw. 

Grafiek stikstof bouw aandeel

Tijd voor een transitie naar zero emissie bouwlogistiek. Veel gemeenten in Nederland tekende daarom de Green Deal zes. Dit houdt in dat alle binnenstedelijke vervoersbewegingen emissievrij uitgevoerd moeten worden in 2025.  Verschillende innovaties kunnen hiervoor zorgen. Met een bouwhub worden bouwplaatsen slim bevoorraad wat leidt tot minder opstoppingen, vertragingen en onnodige verkeerssituaties. En dus minder stikstofuitstoot!

Een ander innovatie die ter sprake kwam in de webinar van Eco mobiel, is het gebruik van elektrische fietsen of scooters voor de bevoorrading van kleinere opdrachten. Om zo personeelskosten, tijd en vervoersbewegingen te besparen als er enkel een ‘pakje spijkers’ gehaald moet worden. 

Er zijn nog veel uitdagingen, bijvoorbeeld de vraag waar de verantwoordelijkheid ligt voor verduurzaming. Maar ook infrastructurele uitdagingen en de beschikbaarheid van elektrische machines en wagens in de markt.

Stikstof en de volksgezondheid

De stikstof crisis is een vervelende situatie voor bouw– en infrastructuurprojecten, de veehouderij en natuurgebieden. Maar wat voor invloed heeft stikstof op de volksgezondheid?

In Nederland hebben we te veel reactief stikstof, dat voor de mens directe en indirecte gezondheidseffecten heeft. Het gaat hierbij om gemiddelde concentraties stikstof, niet om pieken bij calamiteiten. 

Stikstofoxiden zorgen voor luchtverontreiniging wat schade brengt aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Ten tweede vervuilt het drinkwater en voeding door de aanwezigheid van nitraat en zijn omzettingsproduct nitriet. Dit wordt in verband gebracht met kanker.

Bij de indirecte nadelige effecten gaat het op een bijdrage van stikstofoxiden aan een groter probleem wat op zijn beurt de volksgezondheid beïnvloedt. Ozon, waar stikstofoxiden aan bijdragen, brengt schade aan luchtwegen en vergroot de kans op huidkanker en staar. Daarbij draagt reactief stikstof bij aan klimaatverandering en aantasting van ecosystemen wat indirecte allerlei gezondheidseffecten heeft. 

De invloed van stikstof op de volksgezondheid kan ruw geïndexeerd worden. Voor Europa is de schatting €150-750 per inwoner per jaar. Voor Nederland maar liefst €200-1.000 per inwoner per jaar. Kortom, twee extra motivaties om deze stikstofcrisis aan te pakken!

Bron: Passchier, W. F., van den Berg, M., Erisman, J. W., van den Hazel, P. J., Lebret, E., Leemans, R., … & van Vliet, P. W. (2012). De invloed van stikstof op de gezondheid.

De partijprogramma’s onder de stikstofloep

Met het oog op de verkiezingen, gaven we afgelopen week al op de LinkedIn van Hedgehog Company een stemwijzer voor een circulaire economie. Vandaag nemen we de partijprogramma’s onder de loep in het kader van stikstof. Hoe gaan de partijen de stikstofcrisis aanpakken? Waar Partij voor die Dieren inzet op het drastisch verkleinen van de veestapel, komt de de SGP met vele concrete maatregelen. Maar ontkennen de PVV en Forum voor Democratie überhaupt het bestaan van de stikstofcrisis. Hoe belangrijk is het stikstofbeleid voor jouw stem?

Overzicht stikstof Partijprogramma's
Klik om te vergroten

Angst voor een nieuwe stikstofcrisis

Een déjà-vu voor de Provincies, wederom dreigt de stikstofcrisis infrastructurele plannen te dwarsbomen. In 2019 kwam door een uitspraak van de Raad van State projecten stil te liggen doordat het stikstofbeleid (PAS) onvoldoende was.

Hetzelfde dreigt weer te gebeuren, ditmaal gaat het niet over de stikstof aanpak maar over de manier waarop stikstof gemeten wordt. Bij de aanleg van nieuwe wegen wordt de invloed beperkt tot 5 kilometer, alles wat daarbuiten belandt telt niet mee. Dit terwijl voor bijv. de veehouderij lange afstanden wel tellen. Volgens de Raad van State is dit verschil niet onderbouwd.

In vergelijking met 2019 treft de uitspraak ditmaal veel minder projecten, maar wel zijn essentiële wegenprojecten hierdoor onzeker geworden. Een ander verschil is dat de rekenmethode nog niet definitief is afgekeurd, de overheid krijgt tijd voor betere onderbouwing.

Het PAS werd destijds van tafel geveegd als een ‘rekentruc’ om onder de Europese regelgeving uit te komen, ditmaal blijkt het ministerie wederom creatief bezig te zijn met becijferen. Volgens de wetenschap kan je zo’n 90% van de stikstofoxiden helemaal niet in kaart brengen. Waar het ministerie de onderbouwing dus vandaan gaat halen is nog maar de vraag. 

Lees hier meer over deze nieuwe stikstofcrisis voor wegen: NRC (04/03/2021) & Volkskrant (20/01/2021)

Sneeuw als grondstof oplossing voor de stikstofcrisis?!

De stikstof crisis zorgt in Nederland voor veel problemen. Bij het aanvragen van een vergunning voor bouw nabij natura 2000 gebieden, is een stikstofberekening verplicht. Is de uitstoot te hoog dan kan dit het bouwproject stoppen, tenzij er maatregelen genomen worden. 

Naast berekeningen, zijn wij als Hedgehog Company ook betrokken bij duurzame manieren van bouw. Denk aan houtmodules of bouwhubs. Afgelopen week ontdekten wij een innoverende nieuwe manier van bouwen, zonder stikstofuitstoot! 

Het bouwen van Iglo’s, bij voorkeur door middel van een cakeblik of emmer gaat volledig handmatig, zonder aan -of toevoer van grondstoffen en elektriciteit. De woning heeft een hoog comfort gehalte gezien sneeuw als grondstof een slechte warmtegeleider is. De woning is daardoor goed geïsoleerd. De warmte blijft binnen en de kou buiten!

Ons team is al druk bezig geweest met de testversies, wij zien graag jullie versies tegemoet! 

Voor tips met het bouwen met sneeuw adviseren wij dit nieuwsartikel!

AERIUS berekening aanvragen