stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Tips & Tricks

Ons doel is om bij te dragen aan álle door stikstof uitgestelde en/of vastgelopen projecten. 

Sinds het uitbreken van de #stikstofcrisis hebben we al flink ervaring opgedaan met het berekenen van stikstofdepositie en het reduceren van stikstof-emissie. Projecten die wij hebben uitgevoerd variëren van infrastructuur tot woningbouw, en van kleine verbouwingen tot agricultuur. 

Met name in de #bouw liggen projectmatig vele kansen om stikstof te reduceren. Wij hebben middels onze werkwijze vele stikstofloze of stikstofarme bouwplaatsen door heel Nederland kunnen realiseren. 

Ons doel is om aan álle projecten een steentje te kunnen bijdragen. Daarom bieden we nu een gratis handvat voor de bouwwereld. Deze tips & tricks pagina is te vinden op onze website

Hiermee hopen wij dat we de bouw hiermee een beetje ondersteunen in deze crisistijden!

 #stikstof

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen