stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Iets meer stikstof in mest

Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd (15/02/2021) over de uitscheiding van stikstof en fosfaat in mest van 2020. Stikstofuitscheiding is de uitscheiding van stikstof zonder de aftrek van gasvormige verliezen in de vorm van ammoniak en andere stikstofverbindingen die optreden tijdens de opslag van mest. 

De uitstoot van de landbouw is tussen 1990 en 2019 met ruim 60% verminderd. Toch heeft Nederland het grootste stikstof overschot per hectare landbouwgrond van Europa. Mede doordat Nederland dichtbevolkt is, intensieve landbouw bedrijft en veel verkeer heeft. De afgelopen 10 jaar is de uitstoot van stikstof gestagneerd. 

Om de stikstofuitstoot te reduceren is beleid opgesteld. Allereerst worden er kritische depositiewaarden gesteld voor natura 2000 gebieden. De reden waarom er stikstofberekeningen worden gevraagd bij bouwvergunningen; de fundering van ons bedrijf! 

Ten tweede is er een stikstofplafond voor mest, een maximale uitstoot van 504,4 miljoen kilogram per jaar.  Over dit laatste meldt het CBS dat in 2020 de uitscheiding van dierlijk mest in vergelijking met een jaar eerder licht is toegenomen (1%). Hoewel deze uitstoot van 494 miljoen kilogram nog wel onder het vastgestelde stikstofplafond ligt, scheelt het slechts 10 miljoen kilogram. Verklaringen voor de toename zouden de verandering is samenstelling van het veevoer zijn en een toename van de melkveestapel. 

Bereiken we in 2021 cijfers ruimschoots onder het plafond?

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen