stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Van stikstofreductie naar depositie

Weer ontbreekt het aan echt structurele en integrale oplossingen binnen het nieuwe voorstel stikstof van Schouten van 13/10 j.l.. Dit keer focussen we ons op de depositie.

Belastinggeld voor schonere machines. Belastinggeld voor uitkopen boeren.

Reductie op uitstoot is veranderd in een reductie op depositie; omdat het om depositie draait. Klopt, maar een reductie-doel op uitstoot is meetbaar, controleerbaar en niet onderhevig aan allerlei omstandigheden voordat het ergens op de grond valt binnen of buiten de Nederlandse grens.

Daarnaast is de geadviseerde reductie van 50% in de wind geslagen. Schouten vindt het na 26% wel welletjes want ‘meer reductie is lastig haalbaar’.

Onzin vinden wij, reductie van stikstof gaat hand in hand met het verduurzamen van onze samenleving. Denk aan het emissie-vrij maken van mobiliteit, het energiezuiniger maken van onze huizen, van het gas af en verantwoord vlees eten. Wij dagen Minister Carola Schouten dan ook uit om breder te kijken en de stikstof in de context te plaatsen bij het behalen van onze klimaatdoelen!

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen