stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Veevoer en de stikstofcrisis

Weer een nieuwe, waardeloze (?), maatregel: 10% minder eiwit in veevoer.

1. Wat gebeurt er?
Het veevoer van koeien bestaat voor ong. 75% ruwvoer (gras, hooi, snijmais) en 25% krachtvoer. “Het krachtvoer is de stuurbare eiwitbron waarmee de kwaliteit en hoeveelheid melkgift gereguleerd wordt.”

Hierdoor kan een boer geen extra eiwit inzetten bij dieren die dit nodig hebben. Eiwittekort bij zwangere koeien kan leiden tot vervetting, ziektes, ontstekingen en zwakke kalveren tot gevolg.

Verwachting is dat een afname van 10% eiwit geen problemen oplevert, echter de terechte vraag is of boeren dit risico willen lopen.

2. En het potentiële effect?
Om te beginnen is dit een tijdelijke maatregel van 4 maanden.

Daarnaast is de vraag in hoeverre er rebound zal optreden door andere manieren extra eiwit toe te voegen om het risico op zieke dieren laag te houden.

Mochten de berekeningen kloppen en alle boeren zich hieraan houden , dan is de reductie die behaald wordt 0,5% van wat er jaarlijks nodig is om de helft van de Natura 2000-gebieden weer aan de regels te laten voldoen.

“Weinig, maar de bouw heeft ook een lage uitstoot.” Koeien tegen huizen dus? Terecht dat boeren boos zijn?

Wij zien deze crisis als handvat voor verduurzaming in de bouw. #Stikstof -loos tot #Stikstof -(f)arm!

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen