stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Stikstof en de volksgezondheid

De stikstof crisis is een vervelende situatie voor bouw– en infrastructuurprojecten, de veehouderij en natuurgebieden. Maar wat voor invloed heeft stikstof op de volksgezondheid?

In Nederland hebben we te veel reactief stikstof, dat voor de mens directe en indirecte gezondheidseffecten heeft. Het gaat hierbij om gemiddelde concentraties stikstof, niet om pieken bij calamiteiten. 

Stikstofoxiden zorgen voor luchtverontreiniging wat schade brengt aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Ten tweede vervuilt het drinkwater en voeding door de aanwezigheid van nitraat en zijn omzettingsproduct nitriet. Dit wordt in verband gebracht met kanker.

Bij de indirecte nadelige effecten gaat het op een bijdrage van stikstofoxiden aan een groter probleem wat op zijn beurt de volksgezondheid beïnvloedt. Ozon, waar stikstofoxiden aan bijdragen, brengt schade aan luchtwegen en vergroot de kans op huidkanker en staar. Daarbij draagt reactief stikstof bij aan klimaatverandering en aantasting van ecosystemen wat indirecte allerlei gezondheidseffecten heeft. 

De invloed van stikstof op de volksgezondheid kan ruw geïndexeerd worden. Voor Europa is de schatting €150-750 per inwoner per jaar. Voor Nederland maar liefst €200-1.000 per inwoner per jaar. Kortom, twee extra motivaties om deze stikstofcrisis aan te pakken!

Bron: Passchier, W. F., van den Berg, M., Erisman, J. W., van den Hazel, P. J., Lebret, E., Leemans, R., … & van Vliet, P. W. (2012). De invloed van stikstof op de gezondheid.

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen