stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan
Wat veroorzaakt de stikstofcrisis?

Oorzaak stikstofcrisis

De huidige wet- en regelgeving voor een stikstofberekening komt omdat we in Nederland een stikstofcrisis hebben. Het leidt tot gezondheidsproblemen, schade aan de natuur en boze boeren. Maar wat veroorzaakt de stikstofcrisis?

Het antwoord: wijzelf, de mens. Menselijke activiteiten hebben de natuurlijke stikstofkringloop verstoord. Wat stikstof precies is en hoe die kringloop werkt lees je hier. Want het gaat in de stikstofcrisis niet om stikstofgas (N2), dat van nature aanwezig is in de lucht, maar reactieve stikstofverbindingen zoals ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Dit komt in de lucht terecht door emissies uit verschillende sectoren. De emissies komen uiteindelijk weer terug op het land of in het water, dit heet stikstofdepositie. 

Wat veroorzaakt de stikstofcrisis
Figuur 1: Om antwoord te geven op de vraag: wat veroorzaakt de stikstofcrisis is het belangrijk om te kijken naar de oorsprong van de stikstofdepositie op de Nederlandse bodem.

In bovenstaand figuur is te zien waar de stikstofdepositie door veroorzaakt wordt. De landbouwsector heeft het grootste aandeel door het gebruik van kunstmest, krachtvoer en de veehouderij. De stikstof die neerslaat op de Nederlandse bodem heeft voor 32% een oorsprong in het buitenland. Dat lijkt veel, maar Nederland veroorzaakt vier zoveel stikstofdepositie in het buitenland dan andersom, o.a. door de zeevaart. Daarnaast zorgen ook het verkeer (8%) en huishoudens (6%) voor stikstofemissies. Opvallend is het kleine aandeel van de bouw, slechts 1%.

Dus, de stikstof crisis wordt veroorzaakt door de toenemende stikstofbelasting van het milieu door de toename van het verkeer en de intensivering van de landbouw. Maar als de Nederlandse overheid op tijd actie had ondernomen, had er veel schade voorkomen kunnen worden en hadden we nu niet te maken gehad met een daadwerkelijke stikstof crisis. Dus niet alleen zijn we zelf de oorzaak van een stikstofprobleem, ook hebben we er door gebrekkig Nederlands stikstofbeleid zelf een crisis van gemaakt!

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen