stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan

Een woningtekort, een daling in nieuwbouwhuizen en een stikstof crisis.

Om het woningtekort in Nederland terug te dringen, moeten er volgens minister Ollongren in de komende tien jaar 845.000 woningen bij komen. Het nieuws dat na jaren van stijging het aantal nieuwbouwhuizen in 2020 is gedaald is dan ook een echte ‘domper’, aldus de NOS. 

Om precies te zijn gaat het om de oplevering van 69.322 nieuwbouwwoningen in 2020 (CBS), dit zijn er minder dan het jaar ervoor. Maar als hierbij de transformator woningen bij worden opgesteld (van kantoorpand naar appartementen) dan komen we uit op ruim 79.000 en daarmee is het Kabinetsdoel van 75.000 woningen per jaar tot 2025 wel gehaald! 

Maar daarmee is het woningtekort nog niet opgelost, plus er ligt ons nog een ander gevaar op de loer…

In 2019 barstte de stikstof crisis los, hierdoor werd de vergunningverlening voor nieuwbouwprojecten tijdelijk stilgelegd. Het proces van vergunning tot bouw duurt ongeveer twee jaar, waardoor de gevolgen van de stikstof crisis naar alle waarschijnlijkheid pas in 2021 en 2022 te zien zijn. Kortom, een nog grotere domper ligt ons in de toekomst op te wachten. 

Om in de toekomst nog meer dompers te voorkomen, is emissieloze en duurzame woningbouw de oplossing.


Het artikel van de NOS: Domper voor woningzoekenden: aantal nieuwbouwhuizen gedaald na jaren van stijging (28/01/2021).

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen