stikstofberekenen.nl hedgehogcompany stikstofberekening.nl stikstofuitstoot PAS programma aanpak stikstof AERIUS calculator Natura2000 bouwvergunning bouwplaats stikstof bestemmingsplan
Stikstof schadelijk voor de natuur

Stikstof schadelijk voor de natuur

Nederlands grootste natuurgebied op land, de Veluwe, ligt op de IC aan de zware beademing, maar via het infuus blijven de stikstofoxiden en ammoniak aangevoerd worden… Hoe is stikstof schadelijk voor de natuur?

Waar we bij de stikstofcrisis vaak denken aan de boerenprotesten en de problemen bij de bouw, bevindt zich het slagveld precies daar waar jij je zondagse wandeling maakt: in de natuur. Rolf Schuttenhelm kaart in zijn artikel op NU.nl aan hoe bar slecht de Veluwe er aan toe is. 

Planten hebben stikstof nodig, maar een te veel is slecht voor de natuur. Te veel stikstof is op twee manieren schadelijk voor de natuur. Door vermesting gaan soorten die van stikstof houden, zoals grassen, sneller groeien waardoor andere soorten verdrukt worden. Verzuring ontstaat door ammoniak uit de omliggende landbouwgebieden waardoor belangrijke mineralen wegspelen en planten niet de juiste voedingsstoffen kunnen opnemen. In een eerdere blog ‘Iets meer stikstof in mest‘ zagen we al dat de hoeveelheid in ammoniak zelfs toeneemt.

Het gevolg? Het wordt er steeds stiller. De natuurschade zorgt voor het verdwijnen van bloemen die belangrijk zijn voor insecten. Veel soorten zijn daardoor al verdwenen of nog maar in kleine aantallen aanwezig. Zoals de gele bloem schorseneer en valkruid. Die zijn zo beschadigd dat ze niet meer tot bloei komen. Klimaatverandering doet er nog een schepje bovenop, tijdens een hete zomer wordt de bodem nog zuurder. 

De hele voedselketen is daarmee verstoord. Want door de verzuring van de Eikenbomen, bevat het blad te veel stikstof en te weinig mineralen. Slakken die eikenblad eten kunnen door een tekort aan calcium geen slakkenhuis meer bouwen. Mezen die slakken eten hebben daardoor broze eierschalen. De mezenjongen zijn daardoor zó verzwakt dat ze in het nest hun pootjes breken. 

En als je denkt dat het niet erger kan, op andere zandgronden is de situatie nog erger.

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op .

AERIUS berekening aanvragen